Algemene voorwaarden

Consumentenreporter.nl voorziet gebruikers van informatie en middelen om verschillende brokers beter te begrijpen. consumentenreporter.nl's website (gezamelijk de "Site") zijn auteursrechtelijk beschermde werken van consumentenreporter.nl. We bieden gebruikers toegang tot deze website op voorwaarde dat ze alle algemene voorwaarden accepteren (gezamelijk "Voorwaarden") zonder wijzigingen.

Acceptatie van de voorwaarden

Door deze site te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden en alle geldende wetten en om verantwoordelijk te zijn voor nakoming met geldende lokale wetten. Als je het niet eens bent met deze voorwaarden, moet je deze website niet gebruiken. De materialen op deze website zijn beschermd bij geldende auteursrechtelijke en handelsmerk wetten.

Gebruiker licentie

De content op de consumentenreporter.nl website is voor persoonlijk, individueel gebruik alleen en niet voor commerciële doeleinden. Onder deze Gelimiteerde Gebruik Licentie, mogen Gebruikers Materialen niet kopiëren of wijzigen, of ze voor enige publieke vertoning gebruiken (commercieel of niet-commercieel), proberen ze te decompileren of reverse engineer de Software of Services die de consumentenreporter.nl site bevat te kopiëren auteursrechtelijk beschermde, of andere content, content over te dragen aan een ander persoon, of aan een andere server. Deze licentie eindigt automatisch als gebruikers enige van deze beperkingen overtreden en kan door consumentenreporter.nl elk moment worden stopgezet. Tijdens het voltooien van het bekijken van deze materialen door de gebruikers of tijdens het eindigen van deze licentie, moeten gebruikers de gedownloade content in hun bezit vernietigen, ofwel in elektronische of geprinte vorm.

Disclaimer

De materialen op de consumentenreporter.nl aangeboden website worden aangeboden als gezien. We maken geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, en wijzen hierbij alle andere garanties af, inclusief, zonder limitatie, alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbare, niet-schending, intellectuele eigendomsrechten of anders. Ter aanvulling, maakt consumentenreporter.nl geen garanties betreffende de nauwkeurigheid, waarschijnlijk resultaten, of betrouwbaarheid van het gebruik van de Content op of gerelateerd aan hun Internet Site of op alle sites gelinkt aan deze Site.

De inhoud van de website, zoals teksten, beelden, grafieken, afbeeldingen, informatie aangeboden door consumentenreporter.nl licentiegevers en andere content beschikbaar op de consumentenreporter.nl Web Site, inclusief alle Service ("Content"), zijn alleen voor informatieve doeleinden. Gebruikers moeten voorzichtig alle informatie lezen aangeboden door de ontwikkelaars van de producten, ofwel online of op actuele productetiketten of verpakkingen. Hoewel we redelijke inspanningen doen om de informatie op de Site te updaten, maken we geen garanties, expliciet of impliciet, dat de content of de Site nauwkeurig is, compleet of actueel. consumentenreporter.nl is een op advertenties gebaseerde vergelijking en beoordeling website. Om het mogelijk te maken de website aan iedereen gratis aan te bieden, gebruiken we links die ons toestaan een doorverwijzing vergoeding te rekenen van onze brokers sites. De volgorde en rangschikking van de brokers in onze vergelijkingstabel kan door commerciële factoren beïnvloed worden, net zoals algemene populariteit, conversie en prestatie data. Onze cijfers, volgorde en rangschikking kan van tijd tot tijd veranderen.

Onze verantwoordelijkheid voor verlies of schade

Gebruik van deze website en services is op het eigen risico van de gebruiker. In geen geval kan consumentenreporter.nl of hun leveranciers aansprakelijk gesteld worden voor schade (inclusief verlies of verlies van data of zakelijke onderbreking). We zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de content die voortkomt uit het gebruik van onze websites, zelfs als consumentenreporter.nl of een van onze geautoriseerde vertegenwoordigers verbaal of schrijftelijk is geïnformeerd over de mogelijkheid van zule schade.

Compensatie

Gebruikers gaan ermee akkoord ons te vrijwaren, verdedigen en uit te sluiten van alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke kosten van advocaten, als resultaat van de Gebruikers schending van deze Gebruiksvoorwaarden en / of Gebruikers gebruik van de Website en om ons te vrijwaren van alle schade.

Correcties / fouten

De consumentenreporter.nl Website content kan technische, typografissche an fotografische fouten bevatten. consumentenreporter.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, compleetheid of tijdigheid van het materiaal op hun website. consumentenreporter.nl kan mogelijk op elk moment veranderingen aan de content die de website bevat doorvoeren zonder enige vermelding vooraf. consumentenreporter.nl garandeerd echter niet deze content regelmatig te updaten.

Links naar externe aanbieders

consumentenreporter.nl heeft niet alle websites getest waar naar gelinkt wordt door deze website een accepteert geen verantwoordelijkheid voor de content van dergelijke gelinkte websites. Het opnemen van een link betekent niet dat consumentenreporter.nl de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op het eigen risico van de gebruiker.

Veranderingen aan deze voorwaarden

consumentenreporter.nl kan mogelijk deze Gebruiksvoorwaarden herzien zonder enige vermelding. Door deze website te gebruiken, gaan gebruikers ermee akkoord gebonden te zijn aan de laatste versie van deze Gebruikersvoorwaarden.

Toepasselijk Recht

Mogelijke claims ten opzichte van consumentenreporter.nl Website vallen onder de wetgeving van Nederland. Ongeacht afwijkende wetgeving in het land van een gebruiker. Tenzij hier anders bepaald, zullen alle geschillen die direct of indirect verband houden met de Gebruikersvoorwaarden of de Site opgelost moeten worden enkel in de rechtbanken van Nederland. Gebruikers stemmen daar hierbij onherroepelijk mee in onder de exclusieve bevoegdheid van een dergelijke rechtbank in een dergelijk geschil.

Vragen

Indien je vragen hebt over deze gebruikersvoorwaarden, e-mail alsjeblieft naar support (at) consumentenreporter.nl